U podstaw strategii biznesowej firmy ProSolvo Outsourcing Kadrowo-Płacowy leży świadczenie usług służących podniesieniu efektywności organizacji. Podniesienie efektywności uzyskuje się przez zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym zadań pomocniczych, nie związanych bezpośrednio z uzyskiwaniem dochodu, co odciąża bieżącą działalność przedsiębiorstwa i pozwala skoncentrować się na najistotniejszych dla całej firmy zadaniach, w których osiąga przewagę konkurencyjną. Jest to outsourcing.

Outsourcing personalny (płac i kadr) powiązany jest z zasadą tworzenia tzw. "szczupłych" lub "odchudzonych" struktur organizacyjnych. Uważany jest również za podstawowy sposób na odejście od przedsiębiorstwa rozbudowanego i przez to nieefektywnego, również poprzez doskonalenie procesów obejmujących kadry i płace wewnątrz firmy.

Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurencja, nie ma sensu, żebyśmy to robili, więc powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my

Henry Ford, 1923r

Firma Prosolvo Outsourcing Kadrowo-Płacowy przygotowała dla Państwa bardzo korzystną ofertę zakresu kadr i płac. Chcemy szczególnie zwrócić uwagę na naliczanie wynagrodzeń i wartościowanie stanowisk pracy. Jest to oferta skierowana do Zarządów i Dyrekcji firm, które chcą powierzyć ważną, lecz nie związaną z podstawową działalnością część działalności wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej.

Korzyści z współpracy z Prosolvo Outsourcing Kadrowo-Płacowy:

 • powierzenie naliczania wynagrodzeń profesjonalistom
 • wartościowanie stanowisk pracy podstawą polityki płac
 • wartościowanie stanowisk pracy podstawą
  budowy tabel wynagrodzeń
 • wartościowanie stanowisk pracy podstawą
  eliminacji zbędnych czynności
 • poprawa efektywności własnego biznesu
 • czytelność / łatwość zarządzania kontraktem
 • przerzucenie ciężaru zatrudniania i szkolenia personelu
  ds. kadr i plac na firmę zewnętrzną
 • przerzucenie ciężaru aktualizacji programów
  kadrowo-płacowych na firmę zewnętrzną
 • wyższe bezpieczeństwo danych kadrowo-płacowych
 • audyt kadrowo-płacowy

Konsultantów Prosolvo Outsourcing Kadrowo-Płacowy cechuje biegła znajomość aktualnych przepisów oraz praktyczne podejście do naliczania wynagrodzeń i wartościowania stanowisk pracy.

W zakresie usługi naliczania wynagrodzeń i wartościowania stanowisk pracy konsultanci Prosolvo przeprowadzają audyt kadrowo-płacowy, na podstawie którego zostaje dokładnie zdiagnozowany aktualny stan dokumentacji kadrowo-płacowej oraz organizacji stanowisk pracy.

Tabele wynagrodzeń są wynikiem wartościowania stanowisk pracy, natomiast wartościowanie pracy jest podstawą polityki płac. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie konsultanci ProSolvo Outsourcing Kadrowo-Płacowy - określają stanowiska pracy pod kątem ich przydatności z punktu widzenia celów firmy, dążąc do usprawnienia organizacji i procesów pracy przez eliminowanie zbędnych czynności lub nawet stanowisk.

Comiesięczne prawidłowe naliczanie wynagrodzeń wymaga znajomości wielu przepisów prawnych. Konsultanci Prosolvo Outsourcing Kadrowo-Płacowy posiadają szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu wszystkich obligatoryjnych świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy, do których należą m. in.:

 • wynagrodzenie za pracę
 • wynagrodzenie za czas urlopu
 • wynagrodzenie za czas choroby
 • wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
 • wynagrodzenie za czas postoju
 • wynagrodzenie za okres wypowiedzenia
 • odprawy pieniężne i ekwiwalenty

Posiadamy poświadczenie bezpieczeństwa pozwalające na dostęp do dokumentów posiadających klauzulę "poufne".

Zapewniamy dyskrecję i profesjonalizm.